schoonkantoor.nl - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Schoonkantoor.nl een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering. Ons beleid is gericht op:

  • zorg voor een schone werkomgeving
  • zorg voor een schoon milieu en een duurzame samenleving
  • zorg voor goede arbeidsomstandigheden in een gezonde werkomgeving
  • zorg voor het algemene welzijn en ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers

Schoonkantoor.nl houdt rekening met de maatschappelijke effecten van al haar activiteiten. Zo proberen we CO2 uitstoot te beperken door het gebruik van hybride of elektrische voertuigen. Het gebruik van schoonmaakmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt en waar het wel nodig is gebruiken we uitsluitend milieuvriendelijke middelen.

Schoonkantoor.nl kijkt voortdurend naar mogelijkheden en oplossingen voor MVO.

Schoonkantoor MVO - maatschappelijk verantwoord ondernemen