schoonkantoor.nl - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Milieu

Duurzaam schoon gaat bij Schoonkantoor.nl over het continu meewegen van duurzaamheid bij alle inkoop- en beleidsbeslissingen.

Conform onze IS0 14001 certificatie zijn wij al sinds 2011 hiermee bezig. Dit heeft geleid tot zeer bewuste keuzes voor leveranciers, assortiment en CO2 reductie.

Samen met onze leverancier hebben wij gekeken naar verdere mogelijkheden tot reductie van CO2. Onze huidige producten zijn echter de meest ecologische en minst milieubelastende reinigingsproducten van het assortiment.

Onze doelstelling is om jaarlijks te evalueren of het assortiment op basis van deze twee criteria nog steeds de beste keuze is.

Nieuwe ontwikkelingen zoals afvalzakken van composteerbaar plastic, schoonmaken met behulp van ozon water, gebruik van circulaire materialen worden scherp in de gaten gehouden en kunnen daar waar mogelijk worden ingezet.

De klimaatveranderingen van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat organisaties een sterke bijdrage kunnen geven aan klimaatdoelstellingen. Energieverbruik van organisaties moet de komende jaren worden verlaagd en er moet gekeken worden naar een transitie naar meer duurzame energie met een vermindering van CO2 uitstoot.

Om dit te realiseren hebben wij ons wagenpark nu al voor 70% voorzien van 100% emissie loze voertuigen en gaan wij geleidelijk de komende jaren naar een zero emissie wagenpark.

Vestigingen schoonkantoor.nl